Vad är en bouppteckning?

När någon avlider måste man göra en bouppteckning. Det är en förteckning där det ska framgå vad den avlidne har ägt och om det finns några eventuella skulder. Bouppteckningen ska sedan skickas in till Skatteverket inom max fyra månader. En bouppteckning kan göras av en privatperson men man kan också ta hjälp. Det är vanligt att begravningsbyrån kan hjälpa dig eller så kan du anlita någon annan. Det kan vara en god idé om det är flera personer iblandande i dödsboet vid bouppteckning. Dessutom upplever många att byråkratin är krånglig. Det är dödsboet som betalar kostnaderna om det finns pengar i dödsboet. Om det inte finns några pengar kan kommunen göra dödsanmälan.

Vad ska man tänka på när man gör en bouppteckning?

En bouppteckning måste innehålla många uppgifter som rör den avlidne och dennes situation vid dödsdagen. Några exempel är:

  • Personliga uppgifter om den avlidne
  • Eventuella arvingar och då ska släktskapet eller relationen framgå
  • Bouppteckningen måste innehålla ingivarens namn och adress
  • Den avlidnes tillgångar och skulder den dagen personen avled

Har man någon efterlevande måste också dennes tillgångar och skulder redovisas. Dessa ska vara från den aktuella dagen som personen avled. Detta är bara några av de grundläggande uppgifterna som måste finnas. De aktuella reglerna finns alltid angivna och uppdaterade på Skatteverkets hemsida.

När kan man vända sig till kommunen?

När anhöriga inte kan göra bouppteckningen kan man vända sig till den avlidnes hemkommun. Anledningen kan vara många att man inte förmår göra bouppteckningen. En vanlig anledning är att det saknas tillgångar i dödsboet. Man kan också söka hjälp hos kommunen om dödsboet saknar ekonomiska möjligheter att genomföra en begravning. Det kan skilja lite mellan olika kommuner så därför ska man alltid kontakta hemkommunen för att höra vad de kan hjälpa till med. Dock har de en skyldighet att tillhandahålla grundläggande hjälp. Alla har inte anhöriga eller närstående vilket gör att kommunen alltid har någon som är behjälplig.

Vad händer om man inte gör en bouppteckning?

Bouppteckning regleras i ärvdabalken som är en lag. Skulle inte bouppteckningen komma Skatteverket tillhanda inom fyra månader kommer Skatteverket skicka ut en påminnelse till de ansvariga. Skulle man fortfarande inte skicka in en bouppteckning till Skatteverket så kan man få vite. Summan på vitet kan variera men det är inte ovanligt att det kan röra sig om tio tusen kronor.  Detta kan leda till stora bekymmer och framför allt om det finns pengar i dödsboet. Så det är mycket viktigt att bouppteckningen kommer in i tid och att den är korrekt gjord. Anlita någon som gör bouppteckningen kan kosta men känner du att du inte orkar med så kan det vara en god idé för att undvika problem.