En inspirerande medarbetare

Det finns många olika mätverktyg för att försöka kategorisera människors beteenden. Några används för ledarträning och grupputveckling och andra används vid rekrytering. Ett verktyg som brutit en del mark använder sig av färger för att kategorisera beteenden hos människor. Det här är ett trubbigt men tydligt verktyg för att förstå hur människor agerar, varför de gör det och i stora drag vilken typ av person som fungerar bra i olika yrkesroller. I den här texten kommer vi att gå igenom beteendestilen som kallas för gul eller inspiratören och hur den kan passa i rollen som rörmokare.

En person med gula beteenden har bland annat dessa karaktärsdrag:

  • Uttrycksfull, energirik och engagerad
  • Extrovert och relationsinriktad

 

En uttrycksfull, energirik och engagerad rörmokare

En person som har de gula beteendena brukar ofta sticka ut från mängden. Det här är en människa som tycker om att synas och höras och att rummet ska fyllas med energi när man har ett möte eller ett samtal. Det viktigaste är att känslan finns där snarare än att resultat uppnås. Människor som värderar resultat högre än att ha roligt på vägen upplevs av inspiratören som en tråkmåns.

Hembesöken

En rörmokare med de här karaktärsdragen skulle verkligen uppskattas vid hembesöken eftersom det är en frisk fläkt som gärna hittar gemensamma nämnare i ett samtal. För den som betalar per timme finns dock risken att de tycker att det blir för mycket snack och för lite arbete.

Extrovert och relationsinriktad

Den rörmokare som har de här karaktärsdragen kommer i första hand uppskatta den delen i arbetet som innebär sociala kontakter och att möta nya människor. Att reparera och underhålla vattenledningar är snarare ett nödvändigt för https://xn--rrmokarengteborg-mwbj.se/ ont för att få åka runt och träffa människor hela dagarna. De långa och ensamma resorna i bilen tillbringas troligen med att ringa till kollegorna och diskutera olika kunder och hur mötena med andra människor har varit. Det här är en person som vill att alla i teamet ska vara engagerade i saker och det viktigaste är att det känns bra och att människor mår bra.

 

Nackdelar

Nackdelarna för en gul person att ha den här typen av yrke är om kollegorna, som man sällan träffar, har en annan beteendestil och främst värderar att arbeta ensamma och få saker gjorda. En inspiratör som inte får energi av sina kollegor och som inte får energi tillbaka kommer snabbt att tröttna och söka sig vidare till en annan grupp.