Att anlita en takläggare

När du ska lägga nytt tak kan det vara värt att fundera på om du ska anlita en takläggare. Det finns en hel del faktorer som kan vara värda att tänka över innan ett beslut tas. För det första är det lämpligt att se över exakt vad som behöver göras i just din situation. Hur taket på ditt hus är upplagt har en avgörande betydelse för svårighetsgraden i att lägga nytt tak. Olika svårighetsgrad sätter olika krav på din kompetens. Utvärdera sedan din egen förmåga och kompetens, och se om den räcker till, eller om det går att lära sig något nytt. Är gapet mellan din kompetens och svårighetsgraden på takbytet alldeles för stort kanske det är mer värt att överväga att anlita en takläggare.

Hur läggs taket?

I enkla drag läggs först ett isolerande skikt. Detta är alltså värmeisolering och ibland fuktskydd. Efter isoleringen läggs ett mellanskikt, eller underlagsarbete, som är lagret under det yttersta. Detta görs med takpapp eller tunnare plåt. Det yttersta lagret är det som ska sköta avrinning och liknande. Dessutom kan det vara kul om det är snyggt. Det låter kanske inte så komplicerat när det läggs upp detta viset, men är inte helt enkelt när det görs i verkligheten. I vissa fall, vid exempelvis anslutningar kring skorstenen eller liknande, blir det betydligt svårare. Och då är det alltid rekommenderat att ta hjälp av professionella takläggare.

Takläggare eller inte?

Om du ska anlita en takläggare eller inte är ett beslut som du måste ta. Men när du ska ta detta beslut kan det vara till fördel att ha så mycket information som möjligt. Förutom hur man gör kan pris, hur ofta du ska byta och andra saker vara fördelaktiga att ha lite vetskap om.

Priset för att byta ett tak med hjälp av en takläggare kostar i genomsnitt 1500 kronor per kvadratmeter. Om du vill ha taktvätt och sedan taket i tegel, som är av det lite dyrare slaget, kostar det runt 1000-1800 kronor per kvadratmeter. Och om du vill ha ett papptak, som är det billigaste, kostar det mellan 350-600 kronor per kvadratmeter. Tegel bör bytas var 50:e år, plåt eller betong bör bytas var 40:e år och papptak bör bytas var 30:e år. Ett papptak är alltså egentligen en gummiduk eller tjärbehandlad papp.

Det är viktigt att ha i åtanke risken när det kommer till arbete med takläggning. Det är långt till marken, och därför viktigt att tänka på säkerheten. Det går, om man vill, att fördela arbetet med en takläggare, så att ni samarbetar. När du gör en del av arbetet kan du också spara in lite på kostnaden. Men du har fortfarande hjälp av en erfaren takläggare som kan göra det som är mer komplext.