Att anlita en takläggare

När du ska lägga nytt tak kan det vara värt att fundera på om du ska anlita en takläggare. Det finns en hel del faktorer som kan vara värda att tänka över innan ett beslut tas. För det första är det lämpligt att se över exakt vad som behöver göras i just din situation. Hur taket på ditt hus är upplagt har en avgörande betydelse för svårighetsgraden i att lägga nytt tak. Olika svårighetsgrad sätter olika krav på din kompetens. Utvärdera sedan din egen förmåga och kompetens, och se om den räcker till, eller om det går att lära sig något nytt. Är gapet mellan din kompetens och svårighetsgraden på takbytet alldeles för stort kanske det är mer värt att överväga att anlita en takläggare.

Hur läggs taket?

I enkla drag läggs först ett isolerande skikt. Detta är alltså värmeisolering och ibland fuktskydd. Efter isoleringen läggs ett mellanskikt, eller underlagsarbete, som är lagret under det yttersta. Detta görs med takpapp eller tunnare plåt. Det yttersta lagret är det som ska sköta avrinning och liknande. Dessutom kan det vara kul om det är snyggt. Det låter kanske inte så komplicerat när det läggs upp detta viset, men är inte helt enkelt när det görs i verkligheten. I vissa fall, vid exempelvis anslutningar kring skorstenen eller liknande, blir det betydligt svårare. Och då är det alltid rekommenderat att ta hjälp av professionella takläggare.

Takläggare eller inte?

Om du ska anlita en takläggare eller inte är ett beslut som du måste ta. Men när du ska ta detta beslut kan det vara till fördel att ha så mycket information som möjligt. Förutom hur man gör kan pris, hur ofta du ska byta och andra saker vara fördelaktiga att ha lite vetskap om.

Priset för att byta ett tak med hjälp av en takläggare kostar i genomsnitt 1500 kronor per kvadratmeter. Om du vill ha taktvätt och sedan taket i tegel, som är av det lite dyrare slaget, kostar det runt 1000-1800 kronor per kvadratmeter. Och om du vill ha ett papptak, som är det billigaste, kostar det mellan 350-600 kronor per kvadratmeter. Tegel bör bytas var 50:e år, plåt eller betong bör bytas var 40:e år och papptak bör bytas var 30:e år. Ett papptak är alltså egentligen en gummiduk eller tjärbehandlad papp.

Det är viktigt att ha i åtanke risken när det kommer till arbete med takläggning. Det är långt till marken, och därför viktigt att tänka på säkerheten. Det går, om man vill, att fördela arbetet med en takläggare, så att ni samarbetar. När du gör en del av arbetet kan du också spara in lite på kostnaden. Men du har fortfarande hjälp av en erfaren takläggare som kan göra det som är mer komplext.

Vad är en bouppteckning?

När någon avlider måste man göra en bouppteckning. Det är en förteckning där det ska framgå vad den avlidne har ägt och om det finns några eventuella skulder. Bouppteckningen ska sedan skickas in till Skatteverket inom max fyra månader. En bouppteckning kan göras av en privatperson men man kan också ta hjälp. Det är vanligt att begravningsbyrån kan hjälpa dig eller så kan du anlita någon annan. Det kan vara en god idé om det är flera personer iblandande i dödsboet vid bouppteckning. Dessutom upplever många att byråkratin är krånglig. Det är dödsboet som betalar kostnaderna om det finns pengar i dödsboet. Om det inte finns några pengar kan kommunen göra dödsanmälan.

Vad ska man tänka på när man gör en bouppteckning?

En bouppteckning måste innehålla många uppgifter som rör den avlidne och dennes situation vid dödsdagen. Några exempel är:

  • Personliga uppgifter om den avlidne
  • Eventuella arvingar och då ska släktskapet eller relationen framgå
  • Bouppteckningen måste innehålla ingivarens namn och adress
  • Den avlidnes tillgångar och skulder den dagen personen avled

Har man någon efterlevande måste också dennes tillgångar och skulder redovisas. Dessa ska vara från den aktuella dagen som personen avled. Detta är bara några av de grundläggande uppgifterna som måste finnas. De aktuella reglerna finns alltid angivna och uppdaterade på Skatteverkets hemsida.

När kan man vända sig till kommunen?

När anhöriga inte kan göra bouppteckningen kan man vända sig till den avlidnes hemkommun. Anledningen kan vara många att man inte förmår göra bouppteckningen. En vanlig anledning är att det saknas tillgångar i dödsboet. Man kan också söka hjälp hos kommunen om dödsboet saknar ekonomiska möjligheter att genomföra en begravning. Det kan skilja lite mellan olika kommuner så därför ska man alltid kontakta hemkommunen för att höra vad de kan hjälpa till med. Dock har de en skyldighet att tillhandahålla grundläggande hjälp. Alla har inte anhöriga eller närstående vilket gör att kommunen alltid har någon som är behjälplig.

Vad händer om man inte gör en bouppteckning?

Bouppteckning regleras i ärvdabalken som är en lag. Skulle inte bouppteckningen komma Skatteverket tillhanda inom fyra månader kommer Skatteverket skicka ut en påminnelse till de ansvariga. Skulle man fortfarande inte skicka in en bouppteckning till Skatteverket så kan man få vite. Summan på vitet kan variera men det är inte ovanligt att det kan röra sig om tio tusen kronor.  Detta kan leda till stora bekymmer och framför allt om det finns pengar i dödsboet. Så det är mycket viktigt att bouppteckningen kommer in i tid och att den är korrekt gjord. Anlita någon som gör bouppteckningen kan kosta men känner du att du inte orkar med så kan det vara en god idé för att undvika problem.

En inspirerande medarbetare

Det finns många olika mätverktyg för att försöka kategorisera människors beteenden. Några används för ledarträning och grupputveckling och andra används vid rekrytering. Ett verktyg som brutit en del mark använder sig av färger för att kategorisera beteenden hos människor. Det här är ett trubbigt men tydligt verktyg för att förstå hur människor agerar, varför de gör det och i stora drag vilken typ av person som fungerar bra i olika yrkesroller. I den här texten kommer vi att gå igenom beteendestilen som kallas för gul eller inspiratören och hur den kan passa i rollen som rörmokare.

En person med gula beteenden har bland annat dessa karaktärsdrag:

  • Uttrycksfull, energirik och engagerad
  • Extrovert och relationsinriktad

 

En uttrycksfull, energirik och engagerad rörmokare

En person som har de gula beteendena brukar ofta sticka ut från mängden. Det här är en människa som tycker om att synas och höras och att rummet ska fyllas med energi när man har ett möte eller ett samtal. Det viktigaste är att känslan finns där snarare än att resultat uppnås. Människor som värderar resultat högre än att ha roligt på vägen upplevs av inspiratören som en tråkmåns.

Hembesöken

En rörmokare med de här karaktärsdragen skulle verkligen uppskattas vid hembesöken eftersom det är en frisk fläkt som gärna hittar gemensamma nämnare i ett samtal. För den som betalar per timme finns dock risken att de tycker att det blir för mycket snack och för lite arbete.

Extrovert och relationsinriktad

Den rörmokare som har de här karaktärsdragen kommer i första hand uppskatta den delen i arbetet som innebär sociala kontakter och att möta nya människor. Att reparera och underhålla vattenledningar är snarare ett nödvändigt för https://xn--rrmokarengteborg-mwbj.se/ ont för att få åka runt och träffa människor hela dagarna. De långa och ensamma resorna i bilen tillbringas troligen med att ringa till kollegorna och diskutera olika kunder och hur mötena med andra människor har varit. Det här är en person som vill att alla i teamet ska vara engagerade i saker och det viktigaste är att det känns bra och att människor mår bra.

 

Nackdelar

Nackdelarna för en gul person att ha den här typen av yrke är om kollegorna, som man sällan träffar, har en annan beteendestil och främst värderar att arbeta ensamma och få saker gjorda. En inspiratör som inte får energi av sina kollegor och som inte får energi tillbaka kommer snabbt att tröttna och söka sig vidare till en annan grupp.